•  
  • O nama

  • Saznaj više o našem modelu poslovanja i upoznaj tim koji funkcioniše godinama.

  •  
   
  •  
  • ISO 9001 GARANCIJA KVALITETA

  • 24. Jun 2012.

   Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR, koje je ovlašćeno da sprovodi  ocenjivanje kompanija i da izdaje sertifikate za niz menadžment sistema (kao što je ISO 9001 & 14001), 27.7.2012. godine izdalo sertifikat kojim se potvrđuje da preduzeće D.M.B. Promet d.o.o. svoje poslovanje obavlja u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001.

   U Velikoj Britaniji, poslovanje ISOQAR-a je regulisano od strane United Kingdom Accreditation Service (UKAS) — jedinim nacionalnim akreditacionim telom priznatim od strane vlade, i u SAD-u od strane ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB). ISOQAR je nezavisno sertifikaciono  telo koje ne pripada niti jednoj drugoj kompaniji niti organizaciji, i posluje širom Velike Britanije i mnogih drugih zemalja.

   Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 je međunarodni standard kojim se omogućava povezivanje svih delova organizacije u jedan dobro definisan sistem usmeren ka zadovoljavanju zahteva kupaca - klijenata. Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetetom je od strateškog značaja za sve organizacije.

   Ovaj standard predstavlja i dobru polaznu osnovu za uvođenje i sertifikaciju drugih sistema menadžmenta.

   Uvođenje i sertifikacija ISO 9001:2008 donosi:

   • Povećanje zadovoljstva kupaca-klijenata
   • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu
   • Uključenost svih zaposlenih i delegiranje odgovornosti na svim nivoima
   • Uspostavljanje sledljivosti proizvoda i procesa rada
   • Poboljšavanje poslovne sposobnosti i produktivnosti
   • Bolja iskorišćenost vremena i prostora
   • Veće usmerenje na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata
   • Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava
  •